เผยแพร่ขอบเขตของงานและราคากลางงานจ้างเหมาบริการจัดงานเลี้ยงและพิธีมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  1. Attachments:

ค้นหา

ปฏิทินประกาศ