คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
 

ท่าเทียบเรือ

Map Ta Phu Berths
 

ท่าเรือสาธารณะ
(Public Terminal - PT)

เป็นท่าเรือที่ไม่จำกัดจำนวนผู้ที่ใช้บริการท่าเรือประเภทนี้ กนอ.ลงทุนก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้ทั้งท่าเทียบเรือโกดังสินค้าพื้นที่หน้าท่าและอุปกรณ์หน้าท่าประกอบด้วย

 • ท่าเทียบเรือทั่วไป (General Cargo Berth)

  บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ เทอมินอล จำกัด (TPT) ได้รับสิทธิในการบริหารท่าเรือเป็นระยะเวลา 30 ปี

 • ท่าเทียบเรือสินค้าเหลว (Liquid Cargo Berth)

  บริษัท ไทยแทงค์เทอร์มินัล จำกัด (TTT) ได้รับสิทธิ์ ในการบริหารท่าเรือเป็นระยะเวลา 30 ปี

 • ท่าเทียบเรือสินค้าสาธารณะแห่งที่ 2 (MIT)

  ดำเนินการโดย กนอ.

ท่าเรือสาธารณะ(Public Terminal - PT)

เป็นท่าเรือที่จำกัดผู้ที่เข้ามาใช้บริการ เฉพาะให้กลุ่มของผู้ประกอบการประกอบด้วย

 • ท่าเทียบเรือ RBT (บริษัท ท่าเรือระยอง จำกัด)

 • ท่าเทียบเรือ NFC (บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอ็ฟซี จำกัด มหาชน)

 • ท่าเทียบเรือ PTTGC (บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน)

 • ท่าเทียบเรือ SPRC (บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด)

 • ท่าเทียบเรือ Glow SPP3 (บริษัท โกล์ว เอสพีพี 3 จำกัด)

 • ท่าเทียบเรือ MTT (บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด)

 • ท่าเทียบเรือ BLCP (บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด)

 • ท่าเทียบเรือ PTT LNG (บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด)

 • ท่าเทียบเรือ PTT TANK (บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด)

 • ท่าเทียบเรือ RTC (บริษัท ระยองเทอร์มินอล จำกัด)

Border