คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
 

ภาพรวมการประกอบ
กิจการ

Overview of Industrail Estates
 

กลุ่มอุตสาหกรรมที่เข้ามาประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม *ข้อมูลสะสม ณ เดือนมิถุนายน 2564

กลุ่มอุตสาหกรรมที่เข้ามาประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม

ข้อมูลประเทศต่างๆที่เข้ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม *ข้อมูลสะสม ณ เดือนมิถุนายน 2564

สัญชาติที่เข้ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม
Border