คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
กนอ.อัปเดต
เพิ่มขีดความสามารถของคุณและธุรกิจด้วยการติดตามกิจกรรมข่าวสาร และข้อมูลอัพเดท ต่างๆ
เกี่ยวกับ กนอ. และนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย ได้ที่นี่
Icon
21
06.2565
นิคมฯ อัจฉริยะเฮ! BOI ไฟเขียวสิทธิประโยชน์เพิ่ม เว้นภาษี 8 ปี ส่วนทำเลทอง EEC ลดภาษีเพิ่ม 50 % อีก 5 ปี!

“วีริศ”เผยข่าวดีนักลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Industrial Estate : Smart IE) ได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม หลังบอร์ด BOI ปรับเกณฑ์ส่งเสริมการลงทุนกิจการนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และหากอยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) จะได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคลเพิ่มร้อยละ 50 เป็นระยะ 5 ปี เพื่อสนับสนุนให้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงมาบริหารจัดการในนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ และพื้นที่ประกอบการอัจฉริยะในนิคมอุตสาหกรรม (Smart Industrial Estate and Smart Industrial Zone)

89
0
Icon
16
06.2565
ไทยจับมือเกาหลี ยกระดับนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ปักหมุดพื้นที่อีอีซีลำดับแรก

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)-บริษัท Korea Land and Housing Corporation ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Industrial Estate) มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็ง ส่งเสริมศักยภาพเชิงพื้นที่ ปักหมุดพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ลำดับแรก รวมถึงพื้นที่อื่นที่ทั้งสองฝ่ายเห็นว่าเหมาะสม

57
0
Icon
15
06.2565
พิธีเปิดคลังน้ำมันเชื้อเพลิง ของบริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง

รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดคลังน้ำมันเชื้อเพลิง ของบริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง พร้อมด้วย นายพรเทพ ภูริพัฒน์ รองผู้ว่าการ กนอ. นายคณพศ ขุนทอง ผู้ช่วยผู้ว่าการ กนอ. และผู้บริหาร กนอ. เข้าร่วมพิธีฯ ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง

41
0
Icon
15
06.2565
กนอ. ต้อนรับผู้บริหารองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (Hong Kong Trade Development Council: HKTDC)

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ประธานกรรมการ กนอ. พร้อมด้วย รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการ กนอ. และนางสาวปคุณดา ชั้นบุญ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ให้การต้อนรับผู้บริหารองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (Hong Kong Trade Development Council: HKTDC)

20
0
Icon
15
06.2565
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Industrial Estate)

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายนรินทร์ กัลยาณมิตร ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรวมทั้งคณะผู้บริหาร กระทรวงอุตสาหกรรมและคณะผู้บริหาร กนอ. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Industrial Estate) ระหว่างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กับบริษัท Korea Land and Housing Corporation (LH) สาธารณรัฐเกาหลี

20
0
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่อง จ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ และความเหมาะสมของการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ครั้งที่ 2)
16
06.2565
Icon
4. ประกาศเผยแพร่แผน ลว. 16 มิ.ย. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 499 KB ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
09
06.2565
Icon
01.1 ประกาศเผยแพร่แผน.pdf
ขนาดไฟล์ 409 KB ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำฝนและทำกันซึมพื้นดาดฟ้าฯ ของ สนพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
01
06.2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง โครงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการระบบสาธารณูปโภค สู่มาตรฐาน Facility 4.0 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก
12
05.2565
Icon
ประกาศเผยแพร่แผน ลว. 12 พ.ค. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 471 KB ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดและสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
05
05.2565
Icon
A627~1.PDF
ขนาดไฟล์ 439 KB ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง โครงการจัดหาระบบอุปกรณ์สนับสนุนห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center) ของ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
29
04.2565
Icon
3. ประกาศเผยแพร่แผน ลว. 29 เม.ย. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 452 KB ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมผนังอาคารและทาสีภายนอกอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08
06.2565
Icon
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.PDF
ขนาดไฟล์ 108 KB ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกประกาศ จ้างควบคุมงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภายนอกและภายในอาคารสำนักงาน นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
26
05.2565
ประกาศ กนอ. เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนและรางระบบน้ำฝนในนิคมอุตสาหกรรมแห่งคอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06
05.2565
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศยกเลิกจ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการระบบสาธารณูปโภค สู่มาตรฐาน Facilities 4.0 โดยวิธีคัดเลือก
06
05.2565
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศยกเลิกจ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการระบบสาธารณูปโภค สู่มาตรฐาน Facilities 4.0 โดยวิธีคัดเลือก
06
05.2565
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศยกเลิกจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ และความเหมาะสมของการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยวิธีคัดเลือก
20
04.2565
Icon
ประกาศยกเลิก ครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 256 KB ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศจำหน่ายพัสดุใช้แล้ว โดยวิธีขายทอดตลาด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
23
06.2565
มาใหม่
Icon
EPSON037.PDF
ขนาดไฟล์ 160 KB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงในระบบสูบจ่ายน้ำประปา (พร้อมติดตั้ง) สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง (พิจิตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14
06.2565
ประกาศเชิญชวน โครงการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน
14
06.2565
Icon
ประกาศเชิญชวน TTT.pdf
ขนาดไฟล์ 19 MB ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายความปลอดภัยด้วยระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ของกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด ระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13
06.2565
Icon
ประกาศเช่า CCTV.pdf
ขนาดไฟล์ 5 MB ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบอุปกรณ์สนับสนุนห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center) ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
09
06.2565
ประกาศ กนอ. เรื่องประกาศจ้างควบคุมงานปรับปรุงซ่อมแซมท่าเรือฯ MIT สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
08
06.2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้ง Solar Cell ในพื้นที่อาคาร สทร. และโดยรอบอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29
07.2564
Icon
ประกาศผู้ชนะ1 + วันที่.pdf
ขนาดไฟล์ 468 KB ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดประชุมสัมมนา Eco Innovation Forum 2017 "เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในยุค 4.0"
15
09.2560
Icon
201709151105391915351237.pdf
ขนาดไฟล์ 258 KB ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมาจัดการบริหารศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
07
09.2560
Icon
201709070937101718901362.pdf
ขนาดไฟล์ 1,003 KB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานและแม่บ้านดูแลความเรียบร้อยในสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
07
09.2560
Icon
20170907093520454771681.pdf
ขนาดไฟล์ 1,015 KB ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมากำจัดวัชพืช ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และสวนหย่อมบริเวณอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
07
09.2560
Icon
20170907093322850633296.pdf
ขนาดไฟล์ 959 KB ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจ้างโครีงการจ้างเหมาบริการจัดทำแฟ้มผู้ประกอบกิจการและจัดเก็บภายนอก (Service of Document Storage) (ระยะที่ 2)
06
09.2560
Icon
20170906154603136911337.pdf
ขนาดไฟล์ 256 KB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24
06.2565
มาใหม่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำฝนและทำกันซึมฯ ของ สนพ.
23
06.2565
มาใหม่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งจุด LAN พร้อมย้ายตู้เครือข่าย,ติดตั้งปลั๊กไฟแบบGround พร้อมติดตั้ง Circuit Breaker, ติดตั้งจุดโทรศัพท์พร้อมย้ายตู้สาขา,ติดตั้งกล้องวงจรปิดและติดตั้งสายไฟเบอร์ Optic สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16
06.2565
Icon
Folder(2022-6-16)0001.PDF
ขนาดไฟล์ 387 KB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบคู่เสมือนจริง (Digital Twin) นำร่องเพื่อการบริหารจัดการสาธารณูปโภคและสินทรัพย์ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13
06.2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาเงื่อนไขผลตอบแทนการใช้ประโญชน์ท่าเทียบเรือ SPRC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10
06.2565
Icon
ประกาศผู้ชนะ SPRC .pdf
ขนาดไฟล์ 272 KB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวีดีโอนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01
06.2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน มีนาคม 2565
21
04.2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
21
04.2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน มกราคม 2565
21
04.2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน ธันวาคม 2564
14
01.2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
01
12.2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน ตุลาคม 2564
01
11.2564
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมอาคารสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศนิคมเอเซีย ของ สนพ.
17
06.2565
ราคากลางซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงในระบบสูบจ่ายน้ำประปา (พร้อมติดตั้ง) สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง (พิจิตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14
06.2565
Icon
ราคากลางเครื่องสูบน้ำ สนจ..pdf
ขนาดไฟล์ 295 KB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ราคากลางโครงการเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายความปลอดภัยด้วยระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ของกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด ระยะเวลา 5 ปี
14
06.2565
Icon
ราคากลาง CCTV.pdf
ขนาดไฟล์ 2 MB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่) โดยวิธีคัดเลือก
08
06.2565
Icon
ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 276 KB ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวนทั่วไป โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมท่าเรือฯ MIT สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
26
05.2565
Icon
doc01640220220526123558.pdf
ขนาดไฟล์ 239 KB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
งานซ่อมพื้นดาดฟ้าและทากันซึม ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ประจำปีงบประมาณ 2565
24
05.2565
รายละเอียดคุณลักษณะพัสดุ (Spec) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงในระบบสูบจ่ายน้ำประปา (พร้อมติดตั้ง) สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง (พิจิตร)
14
06.2565
Icon
TOR จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ สนจ..pdf
ขนาดไฟล์ 3 MB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ข้อกำหนดและขอบเขตของงานโครงการเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายความปลอดภัยด้วยระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ของกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด ระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14
06.2565
Icon
TOR CCTV.pdf
ขนาดไฟล์ 36 MB ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบอุปกรณ์สนับสนุนห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center) ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26
05.2565
ประกาศ กนอ. เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบอุปกรณ์สนับสนุนห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center) ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18
05.2565
ขอบเขตของงานโครงการจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง
12
05.2565
ประกาศร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภายนอกและภายในอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10
05.2565
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
21
04.2565
Icon
1.รายงานผลประจำปี.pdf
ขนาดไฟล์ 276 KB ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564
07
05.2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เพิ่มขีดความสามารถของคุณด้วยการอัพเดทข่าวสาร
พร้อมกันทุกกระแสความเคลื่อนไหว

ทำเลทอง
ตอบโจทย์ที่ใช่... ตอบสนองทุกความต้องการทางด้านธุรกิจของคุณ
Array
(
  [pageInfo] => Array
    (
      [total] => 0
      [pageCount] => 0
      [perPage] => 20
      [currentPage] => 0
    )

  [items] => Array
    (
    )

)

ร่วมงานกับเรา

Call 03 Description

พัฒนาศักยภาพของพนักงานสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ
พร้อมทั้งพัฒนาระบบการบริหารบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างแรงจูงใจ
และความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร

มาร่วมเปนส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศกับเรา

Hero

Client 01

Client 01 Description

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร

ติดตามกิจกรรมข่าวสาร และข้อมูลอัพเดทต่างๆ

Border