กฐินพระราชทาน ประจำปี 2561

กฐินพระราชทาน ประจำปี 2561

อบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี โครงการ"สานฝันปั้นอาชีพ"

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นางบุปผา กวินวศิน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบประเมินมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ในสาขาวิชาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือ รปภ. กิจกรรมโครงการ "สานฝัน ปั้นอาชีพ" โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกับทีมวิทยากรจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดกิจกรรมการอบรมในหลักสูตร "พนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1" ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ รปภ. ที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้มีองค์ความรู้ มีทักษะด้านการปฏิบัติงานเทียบเท่ากับมาตรฐานระดับสากล และสอบประเมินมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ณ สถาบันไทย-เยอรมัน สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี จังหวัดชลบุรี

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องอาหารและเครื่องดื่ม (กาแฟโบราณ) โครงการ"สานฝัน ปั้นอาชีพ"

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นิคมอุตสาหกรรมบางพลี และฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องอาหารและเครื่องดื่ม (กาแฟโบราณ) ซึ่งเป็นกิจกรรม ภายใต้โครงการ “สานฝัน ปั้นอาชีพ” ได้รับความร่วมมือจากทีมวิทยากรจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา หลักสูตรการอบรมประกอบด้วย การอบรมหลักสูตรกาแฟโบราณ และการอบรมการตลาดสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจและการทำบัญชีเบื้องต้น โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรม ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มวัยแรงงาน กลุ่มคนใกล้เกษียณ และกลุ่มผู้สูงอายุ

โครงการ "สานฝัน ปั้นอาชีพ" หลักสูตรการพัฒนาผ้ามัดย้อม

27-28 พฤษภาคม 2562 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร และฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหลักสูตรการพัฒนาผ้ามัดย้อม ภายใต้โครงการ "สานฝัน ปั้นอาชีพ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะด้านการทำผ้ามัดย้อมให้กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ส่งเสริมต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมให้มีคุณภาพ เพิ่มมูลค่า และสามารถจำหน่ายสู่ตลาดภายนอกได้ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านโคกขาม หมู่ที่ 2 จังหวัดสมุทรสาคร

อบรม พนักงานรักษาความปลอดภัย โครงการ "สานฝัน ปั้นอาชีพ"

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นายวิชชา ทรงประยูร ผอ.กชส. พร้อมเจ้าหน้าที่่ กชส. เข้าชมการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 และเข้าร่วมพิธีปิดการฝึกอบรม (รุ่นที่ 37) โดยมี ว่าที่ พ.ต.อ.สุธี พุฒตาล ผกก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. เป็นประธานในพิธี และมอบประกาศนียบัตรให้ผู้เข้าอบรม ฯ พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ที่เข้ารับการฝึกอบรมฯ จำนวน 39 คน ณ กองร้อยที่ 5 กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. ค่ายพระยาสุรสีห์ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

กนอ.ร่วมงาน รวมใจเป็นหนึ่งเดียว

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงาน "รวมใจเป็นหนึ่งเดียว United as One " ขอบคุณผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน โดยมีนางสาวฐานันดร์ พิทักษ์วงศ์ รผก.บร เป็นผู้แทนรับสำเนาพระราชกระแสทรงขอบใจเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ซึ่ง กนอ.ร่วมทูลเกล้าถวายอาหารพระราชทาน เพื่อเลี้ยงขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือสมาชิกทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย 13 คน ที่ติดอยู่ใน วนอุทยานถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย ที่จัดขึ้นบริเวณพระลานพระราชวังดุสิต วันที่ 6 ก.ย. 61

ปั่นไปปล่อย

งานจักรยานการกุศล "ปั่นไปปล่อย" อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทะเล เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานจักรยานการกุศล "ปั่นไปปล่อย" อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทะเล เพื่อหารายได้จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่มาบตาพุดและอื่นๆ ให้มีโอกาสเข้าถึงอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย ครบครัน และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีนายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา รักษาการผู้ว่าการ กนอ. ผู้บริหาร และนักปั่นจักรยานเข้าร่วมกว่า 500 คน ณ พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ จ.ระยอง 5 สิงหาคม 2561