ร่วมงานกับ IEAT

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ 6 สังกัด กองนวัตกรรมเเละพัฒนาองค์กร ฝ่ายยุทธศาสตร์
สถาบันเครือข่าย